Historia

La Real Cartuja de Valldemossa

Kung Jaime II hade en son vid namn Sancho som led av astma. För att sonen skulle kunna bosätta sig i ett område med mycket frisk luft byggde kungen ett palats åt sin son i Valldemossa. Palatset heter La Real Cartuja de Valldemossa.

När den nya kungen, Martin den mänsklige, kung av Katalonien och Aragon, tillträdde sitt ämbete tog han palatset och lämnade över det till Kartusianerbröderna. Detta hände år 1399. Palatset omvandlades till kloster och beboddes av munkar fram till 1835. Detta år fördrevs munkarna från klostret genom en lag som privatiserade hela byggnaden förutom kyrkan. Klostret delades upp mellan nio privata ägare. Cellerna såldes i princip som bostadsrätter. I och med privatiseringen fanns möjlighet att hyra ut munkarnas celler i privat regi. På så vis fick Fréderic Chopin och George Sand möjlighet att inhysa sig i klostret vintern 1838.

Gränd i Valldemossa